Privacy- en cookiesverklaring

Verklaring Sam+Sara
25 maart 2020

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens en/of persoonsgegevens verwerkt.

Sam+Sara acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.


Dat betekent onder andere dat wij:

 • via deze privacyverklaring onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Sam+Sara is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij bij de webwinkel www.sam-sara.com verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Sam+Sara.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U geeft informatie over uzelf en kiest een gebruikersnaam. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en ip-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie om de volgende redenen:

 • u kunt eenvoudig inloggen zonder dat u de benodigde informatie steeds opnieuw hoeft in te vullen
 • wij kunnen eenvoudig contact met u opnemen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst

 

Via uw account kunt u uw informatie en gegevens aanpassen wanneer u dat wilt.
Wij bewaren de informatie totdat u het account opheft.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze correct af te kunnen handelen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst om de bestelling bij u te laten bezorgen. Over uw betaling ontvangen wij informatie van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, ip-adres, factuuradres en naw-gegevens. Dit alles vindt plaats op basis van uw toestemming. Wij bewaren uw informatie totdat de bestelling is afgerond. Sommige klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekking aan derden levering & betaling
Wij werken samen met bepaalde bedrijven, die uw persoonsgegevens van ons ontvangen. Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 • Sendcloud als logistiek dienstverlener en via hen met PostNL, DPD & DHL;
 • Mollie als onze betalingsprovider

 

Verstrekking aan derden, contactformulier, nieuwsbrief & reclame

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Van deze partijen is mailchimp gevestigd buiten de EU.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam- en adresgegevens, ip-adres en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ook via uw account kunt u zich afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.
Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Ook via uw account kunt u dit doorgeven.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de service, verzamelen wij uw locatiegegevens (GPS). Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze locatie-gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, of door Google of Apple zelf. Wij hebben daarover zelf geen controle, wij adviseren u daarom ook de privacy-verklaringen van betreffende partijen te lezen.

Advertenties
Onze webwinkel toont advertenties. Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij wat u leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog die advertenties te tonen/aanbiedingen te offreren die voor u mogelijk interessant zijn.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, verstrekken wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen - behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin we informatie kunnen opslaan, zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen, en we kunnen er mee zien dat u ons bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Op dat moment zullen we vragen om uw toestemming voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functies van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies. Toch hebben wij helaas geen volledige controle over wat zij zelf met de cookies doen: lees daarvoor ook hun privacy-verklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd op het moment dat u uw persoonsgegevens invoert

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Sam+Sara
Molenbeekstraat 5

6131 EG Sittard

info@sam-sara.com

+31 46 452 6252